ჩვენ შესახებ

ბეჭდვა

   შპს „GOEFLEX” დაარსდა 2008 წელს. არსებული ორგანიზაცია დღემდე ერთგულად ემსახურება თავის მომხმარებელს. ჩვენს ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ლეიბის (მატრასის) წარმოება. კომპანია ვითარდება დღიდან დაარსებისა, რაც აისახება წარმოებული პროდუქციის ხარისხსა და მრავალფეროვნებაზე.

   შპს „GOEFLEX”-ს მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ევროპისა და აზიის ქვეყნების წამყვან კომპანიებთან, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის ხარისხის მაღალ სტანდარტებს.

   შპს "GOEFLEX" ასევე ახდენს სხვადასხვა დიზაინის, თანამედროვე ევროპული მეტალის საწოლების იმპორტს.

house cleaning in Chicago
see